Nieuws
<< Terug
Discussiebijeenkomst over vitaliteit en gezondheid
01-06-2017
Discussiebijeenkomst over vitaliteit en gezondheid
Met medewerking van mevrouw José Reijnen, lid van de Werkgroep Wijken innovatie en Zorg


In deze bijeenkomst willen we stilstaan bij hoe het met je gaat, hoe vitaal voelt u zich, gewoon eens kijken of je er zelf nog iets aan zou kunnen veranderen, te verbeteren. Gezondheid heb je niet zelf in de hand, maar hoe je met je klachten omgaat daar kan je zelf meestal iets aandoen.
Preventie of voorkomen van gezondheidsklachten geeft waarschijnlijk de grootste gezondheidswinst. Maar gedragsverandering is een lastig proces. De overheid grijpt in het kader van preventie gemakkelijk naar grote voorlichtingscampagnes, zoals we die kennen voor roken of drinken, maar het blijkt dat het meeste succes wordt geboekt door in kleine, veilige kring het onderwerp te bespreken en tips uit te wisselen tussen leeftijdsgenoten. Dit willen wij deze morgen doen onder leiding van mw. José Reijnen. Zij zal eerst een korte presentatie geven over de belangrijkste bronnen van vitaliteit. Daarna gaan we in kleine groepjes onder leiding van enkele gespreksleiders verder praten over deze bronnen van vitaliteit en tips uit te wisselen. In die groepjes bespreken we dan de volgende onderwerpen: optimistische levensinstelling, een doel in het leven hebben, goede sociale contacten, voldoende rustmomenten, gezond eten, bewegen en volhouden. In het tafelgesprek kunnen we kijken of mensen naar zichzelf willen kijken. Daarna kunnen we zien of zij mogelijkheden zien om daar zaken in te veranderen.

Plaats: Het Trefpunt, Bieslandhof, Beukenlaan 2, 2612 VC Delft.
Datum: woensdag 8 november 2017. Tijd: 09.45 – 11.30 uur.
Toegang vrij. Aanmelden vooraf niet nodig. Zaal open: 09.15 uur
Bereikbaarheid: Bus 60, richting Nootdorp. Halte Bieslandhof.