Nieuws
<< Terug
Uitnodiging voor een symposium 'Thuis veilig ouder worden'
07-11-2018
Uitnodiging voor een symposium ‘Thuis veilig ouder worden’

Na het uitbrengen van het manifest “Waardig Ouder Worden” waarin onder andere stond: “Wij geloven in een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen” heeft de minister voor Volksgezondheid Hugo de Jonge in maart van dit jaar een Pact voor de Ouderenzorg gesloten met een groot aantal organisaties die actief zijn in de ouderenzorg. De KBO-PCOB heeft zich van harte hierbij geschaard. De ondertekenaars verbonden zich mee te doen aan concrete acties en plannen.

De laatste gezondheidsmonitor die periodiek wordt uitgebracht door de gezamenlijke GGD-organisaties bracht aan het licht dat we aandacht moeten schenken aan een probleem waar tot nu toe maar moeilijk over gesproken wordt, namelijk ouderenmishandeling. We moeten daarbij denken aan psychische en fysieke mishandeling, zoals pesten of slaan, maar ook aan financieel misbruik en ontspoorde (mantel)zorg. Waardig ouder worden is ook thuis veilig ouder worden. Daarom moet ouderenmishandeling aandacht krijgen binnen het Pact voor de Ouderenzorg. Het onderwerp moet op de politieke agenda van ons College van Burgemeester en Wethouders.
Na het succes van het landelijk symposium ouderenmishandeling dat het ministerie op 14 juni jl. in Delft heeft georganiseerd is er nu gelegenheid om dit onderwerp in een plaatselijke context te volgen. Op dinsdag 20 en 27 november a.s. zal de toneelgroep Drang het theaterstuk BROOS opvoeren In het Rietveld theater in Delft. BROOS gaat over de signalen en vormen van ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde (mantel)zorg. In het tweede deel van de middag gaan de spelers van dit toneelstuk met de aanwezigen in gesprek over wat jein dit kader wel of juist niet moet doen. De inzet is dat u handvatten krijgt voor preventie en aanpak van ontspoorde mantelzorg. Marjanne van Esveld leidt dit gesprek in goede banen. Deze middag is bedoeld voor beroepskrachten en vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorg en/of begeleiding van ouderen.

Praktische informatie

Deelname is gratis. U moet zich wel aanmelden. U kunt zich opgeven bij Chris van Wijk: Tel. 015 – 256 78 38, of e-mail chrisvanwijk@hetnet.nl .

Het inschrijfformulier zal u dan worden toegezonden.

Datum en tijd: dinsdag 20 en 27 november 2018 van 13.00 – 16.15 uur

Locatie: Rietveld theater, Rietveld 49 in Delft.