Nieuws
<< Terug
Ouderen en veiligheid
07-06-2019
Zaterdag 15 juni is de nationale dag tegen ouderenmishandeling.

Het Samenwerkingsverband van ouderenbonden in Delft SSBO vraagt speciale aandacht voor het thema ‘Ouderen en veiligheid’. Komt mishandeling van ouderen dan voor in Delft? Wat denkt u? Helaas dus wel. Ouderenmishandeling komt in verschillende vormen voor. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting. De plegers zijn vaak afkomstig uit de huiselijke kring, maar ook vrijwilligers en beroepskrachten maken er zich wel schuldig aan. Vooral kwetsbare mensen lopen risico op financiële uitbuiting. De kwetsbaarheid zit in de fysieke beperkingen (slecht zien, weinig mobiliteit) en sociale beperkingen (klein sociaal netwerk, weinig contacten). Ook doordat ouderen gestimuleerd worden langer zelfstandig te blijven wonen neemt hun kwetsbaarheid toe en het risico op financiële uitbuiting ook.

Het is een lastig onderwerp. Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst, uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar zij terecht kunnen. Het is soms moeilijk te zien dat het om mishandeling gaat. Toch is het nodig om er aandacht aan te schenken. Want landelijk ongeveer 5 procent van de ouderen krijgt ermee te maken.

Voorlichting voor de doelgroep is hard nodig. Toneel is een indringende vorm van voorlichting. Daarom vragen de ouderenbonden aandacht voor een speciaal ontwikkeld toneelstuk over dit onderwerp dat gebaseerd is op de alledaagse praktijk.

Vooraankondiging van theatervoorstelling BROOS op 5 november a.s. in De Veste

Op dinsdag 5 november a.s. zijn alle Delftse ouderen vanaf 14.00 uur welkom in theater De Veste. Op die dag wordt de theatervoorstelling Broos opgevoerd door theatergroep Drang die gespecialiseerd is in actueel theater over maatschappelijke thema’s. In het stuk dat ongeveer een uur duurt worden vier voor iedereen herkenbare situaties ouderenmishandeling gespeeld:

- een kleinzoon die zijn oma isoleert van de familie omdat hij haar financiën ‘regelt’
- een overbelaste dochter die de mantelzorger is voor haar moeder
- overbelaste medewerkers van de thuiszorg en in het verpleeghuis
- onvoldoende aandacht voor elkaar, optredende irritatie naar elkaar binnen een relatie.

Na al eerder voor studenten en medewerkers in de zorg te zijn opgevoerd, is de voorstelling op 5 november speciaal bedoeld voor de doelgroep zelf en de daarbij behorende mantelzorgers. De reacties uit het publiek zijn steevast positief. Naast medeleven, verontwaardiging en boosheid ontbreekt het niet aan herkenbare humor. Humor geeft lucht aan de problematiek, want toneel is een uitvergroting van de werkelijkheid. Deze combinatie maakt dat de ouderenmishandeling beter herkend en gesignaleerd wordt. Ieder weldenkend mens zal na de voorstelling gezien te hebben zoeken naar manieren om ouderenmishandeling beter aan te pakken en te voorkomen. Daar gaat het vanaf 15 juni om. Juist daarom speciale aandacht voor de broosheid van het ouder worden. Sta stil bij ouderenmishandeling, speciaal op 15 juni en op 5 november. Na afloop van de voorstelling is er ruimte gereserveerd om na te praten over het onderwerp.

Kaarten voor de voorstelling Broos op 5 november zijn à € 2,50 per stuk te reserveren via www.theaterdeveste.nl . De kaarten kunt u online uitprinten.