Eenzaamheid
Eenzaamheid

Zich eenzaam voelen kan duiden op een gebrek aan sociale contacten en een beperkte maatschappelijke participatie. De gemeente Delft heeft het tegengaan van eenzaamheid als speerpunt benoemd binnen het Wmo-beleid . In Delft worden preventieve huisbezoeken afgelegd om eenzame burgers op te sporen en indien nodig door te verwijzen. Uit een recent onderzoek de zogeheten ‘Benchmark Wmo 2010’ worden de prestaties van de 195 gemeenten over het jaar 2009 op het terrein van de Wmo zichtbaar gemaakt door deze te vergelijken aan de hand van kengetallen om zo van elkaar te leren. De eenzaamheidsscore van de gemeente Delft in dit rapport van het bureau SGBO is tot stand gekomen uitsluitend op basis van een reactie op de stelling”Ik voel me eenzaam” in de omnibusenquête van Delft van 2008. Dit kan verklaren waardoor de score van Delft, nl. 7%, zoveel lager is dan de score van de gemeenten in dezelfde grootteklasse, nl. 27%. In de omnibusenquête van 2010 gaat de gemeente de eenzaamheid meten aan de hand van een zelfde set vragen als elders in Nederland al worden gebruikt. Daarmee zullen de gegevens van Delft beter te vergelijken zijn met die van andere gemeenten.

Bron: SGBO-rapport ‘Benchmark Wmo 2010’