Nieuws
<< Terug
Ouderen en veiligheid
31-05-2021

Dinsdag 15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling.

Het samenwerkingsverband van ouderenbonden in Delft SSBO vraagt speciale aandacht voor het thema ‘Ouderen en veiligheid’ of meer direct geformuleerd ‘ouderenmishandeling’. Komt mishandeling van ouderen voor in Delft? Wat denkt u? Helaas wel! Ouderenmishandeling komt in verschillende vormen voor. Van financiële uitbuiting zult u wel gehoord hebben. Dit is dan ook de meest voorkomende vorm van mishandeling. Maar we moeten ook denken aan lichamelijke- en psychische mishandeling, verwaarlozing en zelfs seksueel misbruik. De plegers zijn vaak afkomstig uit de eigen huiselijke kring, maar ook vrijwilligers en beroepskrachten maken er zich wel schuldig aan. Vooral kwetsbare mensen lopen risico op financiële uitbuiting. De kwetsbaarheid zit zowel in de fysieke beperkingen (slecht zien en horen, weinig mobiliteit) als in de sociale beperkingen (klein sociaal netwerk, weinig contacten). Doordat ouderen gestimuleerd worden langer zelfstandig te blijven wonen, neemt kwetsbaarheid van ouderen toe en ook het risico op financiële uitbuiting.

Het is een lastig onderwerp. Ouderen zelf, praten er niet gemakkelijk over, uit angst, uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar zij terecht kunnen. Het is soms moeilijk te zien dat het om mishandeling gaat. Het blijft nodig om via voorlichting en informatie, aandacht aan dit onderwerp te schenken. Want landelijk krijgt ca. 5 procent van de ouderen ermee te maken.

Voorlichting voor de doelgroep blijft noodzakelijk. Toneel is één vorm van voorlichting die reeds eerder aandacht kreeg, maar ook andere vormen van PR die aansluiten op de dagelijkse praktijk brengen we onder uw aandacht:
- laat niemand binnen waar u geen afspraak mee hebt
- ga niet in op aantrekkelijke aanbiedingen aan de deur (stoffeerders, schoorsteenvegers)
- houdt opdringerige aanbieders (energiebedrijven) waar u geen afspraak mee hebt buiten de deur
- laat nooit iemand alleen uw “financiën regelen” d.w.z. leen nooit uw pinpas uit om boodschappen voor u te halen. Hier ligt misbruik op de loer.
In Delft zijn op het gebied van samenwerking om misbruik tegen te gaan grote stappen gezet. In de alliantie (financiële) ouderenmishandeling werken vanuit een netwerksamenwerking politie, banken, notarissen, zorg- en welzijnspartijen, Delft voor Elkaar, GGD, Veilig Thuis Haaglanden, gemeente Delft en de SSBO (ouderenbonden) met elkaar samen om in een vroeg stadium en sneller uitbuiting en mishandeling te constateren om daarna actief te handelen. Senioren zelf roepen we op om actief melding te maken bij een niet pluis gevoel, via de ouderenadviseurs van Delft voor Elkaar.

Mishandeling kan iedereen overkomen, schaam je er niet voor en maak het bespreekbaar. Zie voor informatie de website www.ssbodelft.nl (ook wanneer u geen lid bent) en meld een (u overkomen) niet pluis gevoel (gratis) via www.veiligthuishaaglanden.nl of de gemeente www.delftsupport.nl/meldpunt-bezorgd .