Nieuws
<< Terug
Ouderen en veiligheid
14-06-2022
Woensdag 15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling.

De samenwerkende ouderenbonden in Delft SSBO vraagt speciale aandacht voor het thema ‘Ouderen en veiligheid’ of meer direct geformuleerd ‘ouderenmishandeling’. Komt mishandeling van ouderen dan voor in Delft?

Wat denkt u? Helaas wel. Ouderenmishandeling komt in diverse vormen voor. Van financiële uitbuiting zult u wel eens hebben gehoord. Dit is dan ook de meest voorkomende vorm van mishandeling. Maar we moeten ook denken aan lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozingen en grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel misbruik.

De plegers zijn vaak afkomstig uit de eigen huiselijke kring, maar ook vrijwilligers en beroepskrachten maken er zich eveneens schuldig aan. Vooral kwetsbare mensen lopen risico op financiële uitbuiting. De kwetsbaarheid zit zowel in de fysieke beperkingen (slecht zien, weinig mobiliteit) als in de sociale beperkingen (klein sociaal netwerk, weinig contacten).

Doordat ouderen gestimuleerd worden om langer zelfstandig te blijven wonen, neemt hun kwetsbaarheid toe zo ook het risico op financiële uitbuiting.
Het is en blijft een lastig onderwerp. Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst, uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar zij terecht kunnen met hun vragen is soms moeilijk te zien dat het om mishandeling gaat. Daarom blijft het nodig om er aandacht aan te schenken. Want landelijk krijgt ongeveer 5 procent van de ouderen ermee te maken.

Voorlichting voor de doelgroep is en blijft hard nodig. Toneel is een indringende vorm die eerder aandacht kreeg. Ook aan andere vormen van publiciteit blijven we onder uw aandacht brengen, zoals:
- Laat niemand binnen waar u geen afspraak mee hebt
- Ga niet in op aantrekkelijke aanbiedingen aan de deur en/of de telefoon
- Houdt opdringeriger aanbieders (energiebedrijven) waar u geen afspraak mee hebt buiten de deur
- Laat nooit “iemand alleen” uw financiën regelen en leen geen pinpas uit om boodschappen voor u te laten doen
- Houdt een laag saldo aan op uw lopende bankrekening.

In Delft zijn de nodige stappen gezet om misbruik te voorkomen en tegen te gaan. In de alliantie (financiële) ouderenmishandeling werken vanuit een netwerk-organisatie diverse organisaties, zoals politie, banken en notarissen (met speciaal opgeleide medewerkers), zorg- en welzijnspartijen, de speciale aandachts functionarissen bij Delft voor Elkaar, de gemeente Delft en de SSBO (ouderenbonden) alsmede andere deelnemende organisaties aan de alliantie, samen om in een vroeg stadium uitbuiting en mishandeling vast te stellen en tot actief handelen over te gaan.

Senioren roepen we op om actief melding te maken bij een “niet pluis” gevoel, via de ouderenadviseurs van de Ouderenbond of van Delft voor Elkaar (gratis toegankelijk). Mishandeling kan ongemerkt iedereen overkomen. Schaam je er niet voor en maak het bespreekbaar. Voor verdere informatie en (gratis advies) zie de websites zoals: www.ssbodelft.nl, www.veiligthuishaaglanden.nl of de gemeente Delft www.delftsupport.nl/meldpunt-bezorgd

Kortom: woensdag 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, sta dan eens stil bij dit onderwerp.