Nieuws
<< Terug
Internationale dag tegen ouderenmishandeling
15-06-2019
Beeld uit de campagne tegen financieel misbruik van ouderen van het ministerie van VWS / Beeld ministerie VWSBeeld uit de campagne tegen financieel misbruik van ouderen van het ministerie van VWS / Beeld ministerie VWSgheid

Zaterdag 15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling.

Zaterdag 15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling.
Het Samenwerkingsverband van ouderenbonden in Delft SSBO vraagt speciale aandacht voor het thema.Ouderen en veiligheid of meer direct geformuleerd ouderenmishandeling. Komt mishandeling van ouderen dan voor in Delft? Wat denkt u? Helaas dus wel.

Ouderenmishandeling komt in verschillende vormen voor. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting. De plegers zijn vaak afkomstig uit de huiselijke kring, maar ook vrijwilligers en beroepskrachten maken er zich wel schuldig aan. Vooral kwetsbare mensen lopen risico op financiëlee uitbuiting.

De kwetsbaarheid zit in de fysieke beperkingen (slecht zien, weinig mobiliteit) en sociale beperkingen (klein sociaal netwerk, weinig contacten). Ook doordat ouderen gestimuleerd worden langer zelfstandig te blijven wonen, neemt hun kwetsbaarheid toe en het risico op financiële uitbuiting ook.
Het is een lastig onderwerp.

Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst, uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar zij terecht kunnen. Het is soms moeilijk te zien dat het om mishandeling gaat.
Toch is het nodig om er aandacht aan te schenken. Want landelijk krijgt ongeveer 5 procent van de ouderen ermee te maken.

Voorlichting voor de doelgroep is hard nodig. Toneel is een indringende vorm van voorlichting.

Daarom vraagt de SSBP aandacht voor een speciaal ontwikkeld toneelstuk over dit onderwerp dat gebaseerd is op de alledaagse praktijk.


Beeld uit de campagne tegen financieel misbruik van ouderen van het ministerie van VWS / Beeld ministerie VWS