Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft SSBO
Delft telde op 1 januari 2010 96.761 inwoners. Hiervan waren er 13.035 ouder dan 65 jaar. Het percentage 65plus inwoners stijgt gestaag in Delft. Tussen 2000 en 2010 liep het op van 13 naar 13,5%. Maar de prognose is dat dit cijfer sterker zal gaan stijgen naar 15,4% in 2020. In 2020 zullen er naar verwachting ruim 16.535 mensen van 65 en ouder in Delft wonen. Een aanzienlijke groep dus die er belang bij heeft dat er rekening wordt gehouden met de speciale situatie waarin ouderen verkeren. Om de belangen van ouderen te behartigen zijn er landelijke ouderenbonden opgericht, waarvan plaatselijke afdelingen in Delft actief zijn. Het zijn de plaatselijke afdelingen van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen ANBO, de Katholieke Bond van Ouderen KBO en de Protestants Christelijke Ouderenbond PCOB. Op 22 december 2000 hebben deze drie afdelingen de Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft (SSBO-D) in het leven geroepen.

  Laatste nieuws
SAVE THE DATE05-11-2019Lees verder >>
Internationale dag tegen ouderenmishandeling15-06-2019Lees verder >>
Ouderen en veiligheid07-06-2019Lees verder >>


  Recentste agendapunten