Nieuws
<< Terug
Tiendaagse van Ontmoeting
27-09-2019
Tiendaagse van Ontmoeting 1 - 10 oktober 2019

Een coalitie van Delftse maatschappelijke organisaties, nu nog bestaande uit Delft voor Elkaar, SSBO, Pieter van Foreest, de kerken, Humanitas, ZEL (= Zorgorganisatie Eerste Lijn) en de gemeente Delft hebben samen voor deze tiendaagse een aantal activiteiten georganiseerd.

Inzetten op verbinding en ontmoeting, het helpt mensen prettiger in de samenleving te staan en zorgt ervoor dat zij voelen dat zij er nog bij horen. Het heeft een positieve uitwerking op gezondheid en participatie. Sommige mensen hebben zonder zichtbare moeite een groot sociaal netwerk. Anderen hebben weinig contacten en spreken dagenlang geen mens. Door gebrek aan sociale steun en positieve bevestiging nemen zelfrespect en gevoel van eigenwaarde af. Ondersteund door een door de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport VWS gevoerde campagne zijn in Delft onder de naam "De Tien dagen van Ontmoeting" initiatieven ontwikkeld om mensen meer met elkaar in contact te brengen.

Meer informatie kunt u vinden in deze link.